Welkom

Welkom op de website van huisartsenpraktijk Hoflaan. De huisartsen zijn: mevr. Luderhoff, mevr. Stam, mevr. Soeters en dhr. Blokhuis. Op deze website vindt u informatie over onze bereikbaarheid, onze medewerkers en de praktijkorganisatie. Ook is er gezondheidsinformatie met links naar diverse websites met objectieve medische informatie te vinden.

Hier kunt u herhaalrecepten aanvragen van recepten die door ons zijn voorgeschreven (via de ’s-Gravelandse Apotheek te Kortenhoef).

Wegens huidige drukte en opschaling van zorg i.v.m. corona kunt u kunt u bij ons tijdelijk geen online afspraken maken.

Voor niet-spoedeisende zaken kunt u een vraag stellen per mail via  praktijk@huisartsenhoflaan.nl Vermeld uw naam, geboortedatum en voor wie de mail bestemd is. Wij maken gebruik van beveiligde e-mail, waarbij we voldoen aan de landelijke richtlijnen.

Wij zijn gevestigd in ons praktijkpand aan de Hoflaan 1 te Kortenhoef, nabij het winkelcentrum. In dit pand is tevens tandartspraktijk Hagesteijn & Vonk gevestigd.

Nieuws

 

Belangrijke informatie voor alle patiënten

In verband met de verspreiding van het Coronavirus in Nederland worden er drastische maatregelen getroffen, zo ook in de huisartsenpraktijk. Deze maatregelen worden genomen om de contacten tussen mensen te minimaliseren en het personeel in de zorg te beschermen hun werk te kunnen blijven doen.  Dit is nodig omdat Corona veel besmettelijker en gevaarlijker is dan griep.

Waarom doen wij dit? In de praktijk komen dagelijks vele mensen van jong tot oud van gezond tot ziek. Daar bovenop komen we ook nog bij mensen thuis. Al deze contactmomenten zijn op dit moment een extra risico voor het overdragen van het Coronavirus. Om deze reden verlenen wij tot nader order alleen strikt noodzakelijke zorg, die niet kan wachten.

Wat betekent dit?

– KOM NIET NAAR DE PRAKTIJK MET KLACHTEN VAN VERKOUDHEID, HOEST OF KEELPIJN MET OF ZONDER KOORTS. ZIEK THUIS UIT. BEL BIJ VERERGERING.

– Mensen met luchtwegklachten worden alleen gezien na een telefonische beoordeling van een huisarts. Hiervoor zien wij u op een speciaal spreekuur of aan huis en zijn wij genoodzaakt beschermingsmaatregelen te gebruiken (mondmasker/schort/handschoenen/veiligheidsbril). Helaas zijn er in Nederland niet voldoende beschermingsmiddelen, dus ook deze spreekuren moeten wij minimaliseren.

– Er worden beperkte spreekuren gehouden voor alleen noodzakelijke zorg, die niet kan wachten.

– Wij zullen klachten waar mogelijk per telefoon of email behandelen.

–  Alle controles door de praktijkondersteuners voor diabetes, hoge bloeddruk, copd/astma en psychische klachten worden niet of telefonisch gedaan. Indien het nodig is om u wel te zien, wordt er met u afgesproken hoe dit georganiseerd kan worden.

– Kom niet naar de praktijk, ook niet voor een verwijzing maar bel of mail. Dan wordt deze aan u gemaild of opgestuurd per post.

– Er is geen inloopspreekuur.

–  Aanvragen van bloedonderzoek is beperkt mogelijk i.v.m de beperkte capaciteit in het ziekenhuis.  Houdt u er rekening mee dat de druk op de ziekenhuizen snel toeneemt en dus ook vanuit daar niet noodzakelijke zorg uitgesteld wordt.

Wij willen benadrukken om de huidige situatie serieus te nemen, volg de adviezen die t.a.v. het Coronavirus gegeven worden op. Dit betekent vooral het vermijden van contacten om de besmetting zo veel mogelijk tegen te gaan. Iedereen is nodig om dit de kop in te drukken.

Steek een extra helpende hand uit voor de mensen die het in deze situatie moeilijk hebben. Wij gaan ons uiterste best doen en hopen spoedig weer de praktijk op de vertrouwde manier te kunnen voeren.

 

Corona virus

Wat kunt u zelf doen om besmetting te voorkomen:

 • Probeer te voorkomen dat u virussen krijgt of aan anderen geeft:
  • Was uw handen vaak met zeep.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geen handenschudden

 Nieuw testbeleid Corona/Griep:

De casusdefinitie is aangepast ten aanzien van het testbeleid. De epidemiologische link met een bevestigde patiënt of terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten.

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op ernstig beloop getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen, gepaard gaande met koorts EN respiratoire symptomen (hoesten of dyspnoe). Dit zijn:

 • Personen van 70 jaar en ouder
 • Personen met onderliggende lijden (conform medische indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie.      

 Ga bij voorkeur NIET naar uw huisarts of huisartsenpost toe.  Om de drukte aan de telefoon te vermijden bij de huisartsenpraktijk, kunt u bellen voor algemene vragen met het landelijk informatienummer 0800-1351 (werkdagen 8-20u). Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op de site van het RIVM of Thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen.

E-agenda

U kunt tijdelijk geen afspraken maken met de e-agenda.

Huisarts in opleiding

Al een aantal jaren begeleiden wij een huisarts in opleiding. Per 1 maart 2020 zal drs. Tom Stemerdink op maandag, woensdag en vrijdag onder supervisie van ons  leren en werken in de praktijk. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een nieuwe generatie huisartsen en onze kennis over te dragen. Daarnaast is het ook voor ons leerzaam en interessant om van de jongere generatie te leren.

LSP

Heeft u zich al aangemeld voor het landelijk schakelpunt (LSP)? Alleen als u toestemming geeft, kan dit geactiveerd worden. Toestemming kunt u  doorgeven aan uw huisarts, mondeling, per mail of via de website waar je ook alle informatie kan vinden www.volgjezorg.nl

 Huisartsen Hoflaan heeft keurmerk Veilig Mailen

Om veilig met u te kunnen e-mailen, dient de praktijk te beschikken over uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer. Wanneer wij u een veilige e-mail sturen, ontvangt u een extra mail met verificatiecode waarmee u de e-mail kunt openen en beantwoorden. Helpt u mee door uw actuele e-mailadres en mobiele telefoonnummer door te geven aan de assistente?

POH GGZ

Mevrouw J. Koopman en mevrouw C. Joseph zijn bij ons werkzaam als Praktijkondersteuner GGZ.  Zij zijn zeer ervaren en houden meermaals per week spreekuur in onze praktijk voor mensen met psychische klachten, na verwijzing door onze huisartsen.  Deze functie valt onder de huisartsenzorg en kost u dan ook geen eigen bijdrage. Mevrouw Joseph heeft daarnaast nog een aandachtsgebied jeugd, zie ook het stuk over onze samenwerking met gemeente Wijdemeren.

Praktijkorganisatie

De huisartsen mevr. M.H.M. Stam, dhr. W.M.D. Blokhuis, mevr. E.C. Luderhoff en mevr. M.E. Soeters, de assistentes en praktijkondersteuners werken samen onder de naam Huisartsen Hoflaan sinds 1-1-2013. Dit betekent onder meer het volgende voor u:

 • Wij zijn de hele week, elke dag open. Alleen op de officiele feestdagen zijn wij gesloten.
 • Ons telefoonnummer is 035- 6561616
 • Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8-17u.
 • U kunt op bovenstaande tijden uw telefoonnummer achterlaten bij de assistente zodat de huisarts u terug kan bellen.  We verzoeken u dat bij voorkeur ’s morgens (8-10.30u) te doen.
 • Het is mogelijk dat u aan de receptie of telefoon een andere assistente krijgt dan dat u gewend bent.  Alle assistentes hebben toegang tot de informatie van alle ingeschreven patienten en kunnen u dus zo goed mogelijk helpen (en overleggen indien nodig met de huisarts).
 • We vinden het prettig als u zoveel mogelijk een of twee huisartsen als uw “vaste” huisarts beschouwt. Het zou echter zo kunnen zijn dat in een spoedgeval, of bij een te vol spreekuur, u terechtkomt bij mevr. Stam, mevr. Luderhoff, dhr. Blokhuis of mevr. Soeters. U kunt altijd uw voorkeur hierin aangeven en we houden hier zo veel mogelijk rekening mee.  We vragen uw begrip indien dat onverhoopt niet mogelijk zou zijn.
 • Tevens bieden wij de mogelijkheid tot spreekuurbezoek buiten kantoortijden op afspraak
 • maandag 7.30 – 8.00 uur en 17.00 – 17.30 uur,
 • dinsdag 17.00 – 18.00 uur
 • woensdag 17.00 -17.30 uur
 • donderdag 7.30 – 8.00 uur

Heeft u hier vragen over dan horen wij dat graag.

Verhuizing

Als u bent verhuisd, is het erg belangrijk dat u uw nieuwe adres aan ons doorgeeft. Het is van groot belang dat wij uw gegevens goed in ons systeem hebben. Bij verhuizing buiten ons werkgebied (zie verderop bij werkgebied) is het verstandig om een andere huisarts te zoeken, we kunnen dan met u bespreken hoe dat verder geregeld kan worden.

Wrattenspreekuur

Iedere donderdag van 15.30u tot 16.00u is er een wrattenspreekuur, dit geldt alleen voor hand- en voetwratten. Meldt u zich vooraf wel bij de assistente.

Rijbewijskeuring bij eigen huisarts

Het is tegen de richtlijnen van artsen-organisatie KNMG dat een huisarts bij zijn eigen patiënten een rijbewijskeuring doet. De reden daarvoor is dat een behandelende arts volgens de KNMG niet objectief kan oordelen vanwege de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. U kunt bij de assistente een lijst met adressen krijgen, waar dit wel mogelijk is. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Laagdrempelige zorg POH-GGZ Jeugd in huisartsenpraktijk in samenwerking met gemeente Wijdemeren

In onze praktijk werkt mevrouw Joseph als praktijkondersteuner GGZ, zowel voor volwassenen als jeugd. Tegenwoordig valt echter de financiering van de jeugdzorg onder de gemeente.

Wij hebben afspraken met de gemeente Wijdemeren kunnen maken zodat kinderen en jeugd met psychische of opvoed-gerelateerde klachten binnen onze praktijk geholpen kunnen worden. Dit maakt dat de zorg voor de jeugd laagdrempeliger en dichter bij huis geboden kan worden. De wachttijden zijn kort.

Wij zijn verheugd dat wij dit in samenwerking met de gemeente Wijdemeren hebben kunnen realiseren. Indien u hierover vragen heeft kunt u terecht bij de huisarts of de assistente.

Organisatie van de zorg in ons dorp

De huisartsen in Kortenhoef en de ‘s-Gravelandse Apotheek werken samen om de zorg in Kortenhoef, ’s-Graveland en Ankeveen beter te organiseren. Voor deze Organisatie Wijkgerichte Zorg (OWZ) hebben we een gezamenlijke stichting opgericht (Stichting Eerstelijnszorg Wijdemeren e.o.). Binnen deze stichting worden door huisartsen en apothekers sinds 2015 projecten uitgevoerd op verschillende gebieden van de zorg in  ons dorp.

Zo hebben we onder meer een dementie-netwerk opgericht waardoor de zorg voor de dementerende patiënt sterk is verbeterd. De ouderenzorg is beter georganiseerd, waardoor de kwetsbare ouderen in ons dorp een betere zorg kunnen krijgen, mede door afspraken met paramedici (oefentherapie, fysiotherapie, ergotherapie) en gemeente Wijdemeren. Naast deze projecten hebben we aandacht voor zelf-management en digitale communicatie binnen de zorg. Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars.

Als wij er niet zijn…

Buiten openingstijden (17:00-8:00), in weekenden en op officiele feestdagen kunt u zo nodig terecht bij de huisartsenspoedpost.

Tijdens vakanties zijn wij geopend.  Tijdens nascholing of in onvoorziene omstandigheden kan het soms voorkomen dat waargenomen wordt door een andere praktijk in het dorp:

 • Huisartsenpraktijk Curtevenne (drs. M. Bakker): Curtevenneweg 9,  Kortenhoef tel: 035-6561866 – www.huisartsenpraktijkcurtevenne.nl
 • Huisartsenpraktijk Suijker en Siebeling: Oudergaarde 2,  Kortenhoef tel: 035-6561196 – www.siebelingsuijkerhuisartsen.nl

wachtkamer

Belangrijke informatie

TELEFOON

PRAKTIJK: 035-6561616
SPOED: 035-6561616 keuze 1
AVOND/NACHT/WEEKEND 088 – 130 96 00

Adres

Hoflaan 1
1241 XL Kortenhoef

Opbeltijden

Elke werkdag van 8:00 uur tot 17:00 uur. Voor spoed toets 1, voor de assistente toets 3.

Telefonisch overleg met de huisarts

Geef (liefst vóór 10.30 uur) uw telefoonnummer door aan de assistente, de huisarts belt u dezelfde dag terug (niet voor urgente klachten).

Herhaalrecepten

Via onderstaande knop of de herhaalreceptenlijn: 035-6563387

herhaalreceptbutton

Praktijkfolder

Alle informatie over onze praktijk kunt u ook lezen in onze praktijkfolder. U kunt de folder downloaden naar uw computer om bijvoorbeeld uit te printen. De folder is gemaakt in PDF formaat. Om te folder te bekijken heeft u Adobe Acrobat nodig.

praktijkfolderbutton1

 

Privacyreglement

Privacyreglement Huisartsen Hoflaan downloaden (MS-Word)

Onze praktijk is geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap

NHG logo

 

Zoek in de website