Welkom

Welkom op de website van huisartsenpraktijk Hoflaan. De huisartsen zijn: mevr. Luderhoff, mevr. Stam, mevr. Soeters en dhr. Blokhuis. Op deze website vindt u informatie over onze bereikbaarheid, onze medewerkers en de praktijkorganisatie. Ook is er gezondheidsinformatie met links naar diverse websites met objectieve medische informatie te vinden.

Hier kunt u herhaalrecepten aanvragen van recepten die door ons zijn voorgeschreven (via de ’s-Gravelandse Apotheek te Kortenhoef).

Wegens huidige drukte en opschaling van zorg i.v.m. corona kunt u kunt u bij ons tijdelijk geen online afspraken maken.

Voor niet-spoedeisende zaken kunt u een vraag stellen per mail via  praktijk@huisartsenhoflaan.nl Vermeld uw naam, geboortedatum en voor wie de mail bestemd is. Wij maken gebruik van beveiligde e-mail, waarbij we voldoen aan de landelijke richtlijnen.

Wij zijn gevestigd in ons praktijkpand aan de Hoflaan 1 te Kortenhoef, nabij het winkelcentrum. In dit pand is tevens tandartspraktijk Hagesteijn & Vonk gevestigd.

Nieuws

Belangrijke informatie voor alle patiënten

In verband met de verspreiding van het Coronavirus in Nederland worden er drastische maatregelen getroffen, zo ook in de huisartsenpraktijk. Deze maatregelen worden genomen om de contacten tussen mensen te minimaliseren en het personeel in de zorg te beschermen hun werk te kunnen blijven doen.  Dit is nodig omdat Corona veel besmettelijker en gevaarlijker is dan griep.

Wat moet u doen bij klachten of vermoeden van besmetting door het Coronavirus:

 • Bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf thuis, ziek uit en houd afstand tot andere mensen.
 • U belt de huisartsenpraktijk (of de huisartsenpost in avond of weekend):
  • Als de klachten erger worden
  • Als er sprake is van koorts (meer dan 38 graden) en/of benauwdheid
  • Wanneer u behoort tot een kwetsbare groep
 • De assistente beoordeelt of de huisarts u terugbelt voor een telefonisch consult
 • De huisarts beslist dan of u gezien moet worden door een arts in het Centraal Corona Centrum en maakt een afspraak voor u. Het centrum is bij de huisartsenpost op het terrein van het Tergooi Ziekenhuis, locatie Blaricum.

Voor alle andere klachten

 • Voor andere klachten zijn we telefonisch of per email bereikbaar
 • De assistente vraagt of u vrij bent van klachten als hoesten, benauwdheid en koorts
 • Klachten en behandelingen die kunnen wachten worden op dit moment uitgesteld dat overlegt u met de assistente en de huisarts
 • In de praktijk is de planning ruim zodat u zo kort mogelijk in de wachtkamer bent en niet tegelijk met andere patiënten. Het kan ook zijn dat de huisarts u belt om uw klachten te bespreken
 • De praktijkruimtes en wachtkamers worden extra schoongemaakt om besmettingen te voorkomen.

Belangrijk! Zorg dat bij spoed uw gegevens bekend zijn

U beschikt over een elektronisch patiëntendossier. U kunt het ziekenhuis of andere zorgaanbieders (in uw regio) toestemming geven om in dat dossier te kijken en gegevens te delen. Dat kan in een spoedsituatie uw artsen helpen. Zo kunnen zij bijv. uw medicatie zien. U moet daarvoor toestemming geven. Dat gaat als volgt:

 • Zeg tegen uw huisarts en apotheker dat andere zorgverleners uw dossier mogen inzien, doorgeven per mail mag ook.
 • Of geef hen een ingevuld toestemmingsformulier dat u vindt op de website van het landelijk Schakelpunt. lsp.nl
 • Of regel het online op volgjezorg.nl/toestemming.

Thuisarts.nl

Op de site thuisarts vindt u veel informatie over corona. U vindt er adviezen voor als u en uw gezin ziek thuis zijn. Maar ook over een zwakke gezondheid en het virus, staat er informatie om over na te denken en te bespreken met de huisarts. Tevens is er een vragentest beschikbaar.

Voor algemene informatie over Corona bel met het RIVM 0800 1351 of de GGD 035 6926400.  Heeft u een luisterend oor, advies of extra hulp nodig vanwege de situatie met het coronavirus? Dan kun u contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn 070 4455 888.

Corona virus

Wat kunt u zelf doen om besmetting te voorkomen:

 • Probeer te voorkomen dat u virussen krijgt of aan anderen geeft:
  • Houdt afstand en blijf zoveel mogelijk thuis
  • Was uw handen vaak met zeep.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geen handenschudden

 Testbeleid Corona

Er worden buiten het ziekenhuis bijna geen personen getest op het Coronavirus. Huisartsen kunnen geen Coronatesten aanvragen.

E-agenda

U kunt tijdelijk geen afspraken maken met de e-agenda.

Huisarts in opleiding

Al een aantal jaren begeleiden wij een huisarts in opleiding. Per 1 maart 2020 zal drs. Tom Stemerdink op maandag, woensdag en vrijdag onder supervisie van ons  leren en werken in de praktijk. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een nieuwe generatie huisartsen en onze kennis over te dragen. Daarnaast is het ook voor ons leerzaam en interessant om van de jongere generatie te leren.

LSP

Heeft u zich al aangemeld voor het landelijk schakelpunt (LSP)? Alleen als u toestemming geeft, kan dit geactiveerd worden. Toestemming kunt u  doorgeven aan uw huisarts, mondeling, per mail of via de website waar je ook alle informatie kan vinden www.volgjezorg.nl

Indien u zich aanmeldt kan o.a. op de huisartsenpost en in het Centraal Corona Centrum een deel van uw gegevens ingezien worden, zoals medische voorgeschiedenis en medicatie. Het is niet zo dat uw hele medische dossier in te zien is. Uw toestemming is wel vereist, dus dit is niet automatisch ingesteld. Twijfelt u of uw keuze bij ons bekend is, stuur dan een mail naar de praktijk waarin u uw wens kenbaar maakt: praktijk@huisartsenhoflaan.nl

 Huisartsen Hoflaan heeft keurmerk Veilig Mailen

Om veilig met u te kunnen e-mailen, dient de praktijk te beschikken over uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer. Wanneer wij u een veilige e-mail sturen, ontvangt u een extra mail met verificatiecode waarmee u de e-mail kunt openen en beantwoorden. Helpt u mee door uw actuele e-mailadres en mobiele telefoonnummer door te geven aan de assistente?

Laagdrempelige zorg POH-GGZ Jeugd in huisartsenpraktijk in samenwerking met gemeente Wijdemeren

In onze praktijk werkt mevrouw Joseph als praktijkondersteuner GGZ, zowel voor volwassenen als jeugd. Tegenwoordig valt echter de financiering van de jeugdzorg onder de gemeente.

Wij hebben afspraken met de gemeente Wijdemeren kunnen maken zodat kinderen en jeugd met psychische of opvoed-gerelateerde klachten binnen onze praktijk geholpen kunnen worden. Dit maakt dat de zorg voor de jeugd laagdrempeliger en dichter bij huis geboden kan worden. De wachttijden zijn kort.

Wij zijn verheugd dat wij dit in samenwerking met de gemeente Wijdemeren hebben kunnen realiseren. Indien u hierover vragen heeft kunt u terecht bij de huisarts of de assistente.

Organisatie van de zorg in ons dorp

De huisartsen in Kortenhoef en de ‘s-Gravelandse Apotheek werken samen om de zorg in Kortenhoef, ’s-Graveland en Ankeveen beter te organiseren. Voor deze Organisatie Wijkgerichte Zorg (OWZ) hebben we een gezamenlijke stichting opgericht (Stichting Eerstelijnszorg Wijdemeren e.o.). Binnen deze stichting worden door huisartsen en apothekers sinds 2015 projecten uitgevoerd op verschillende gebieden van de zorg in  ons dorp.

Zo hebben we onder meer een dementie-netwerk opgericht waardoor de zorg voor de dementerende patiënt sterk is verbeterd. De ouderenzorg is beter georganiseerd, waardoor de kwetsbare ouderen in ons dorp een betere zorg kunnen krijgen, mede door afspraken met paramedici (oefentherapie, fysiotherapie, ergotherapie) en gemeente Wijdemeren. Naast deze projecten hebben we aandacht voor zelf-management en digitale communicatie binnen de zorg. Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars.

Als wij er niet zijn…

Buiten openingstijden (17:00-8:00), in weekenden en op officiele feestdagen kunt u zo nodig terecht bij de huisartsenspoedpost.

Tijdens vakanties zijn wij geopend.  Tijdens nascholing of in onvoorziene omstandigheden kan het soms voorkomen dat waargenomen wordt door een andere praktijk in het dorp:

 • Huisartsenpraktijk Curtevenne (drs. M. Bakker): Curtevenneweg 9,  Kortenhoef tel: 035-6561866 – www.huisartsenpraktijkcurtevenne.nl
 • Huisartsenpraktijk Suijker en Siebeling: Oudergaarde 2,  Kortenhoef tel: 035-6561196 – www.siebelingsuijkerhuisartsen.nl

wachtkamer

Belangrijke informatie

TELEFOON

PRAKTIJK: 035-6561616
SPOED: 035-6561616 keuze 1
AVOND/NACHT/WEEKEND 088 – 130 96 00

Adres

Hoflaan 1
1241 XL Kortenhoef

Opbeltijden

Elke werkdag van 8:00 uur tot 17:00 uur. Voor spoed toets 1, voor de assistente toets 3.

Telefonisch overleg met de huisarts

Geef (liefst vóór 10.30 uur) uw telefoonnummer door aan de assistente, de huisarts belt u dezelfde dag terug (niet voor urgente klachten).

Herhaalrecepten

Via onderstaande knop of de herhaalreceptenlijn: 035-6563387

herhaalreceptbutton

Praktijkfolder

Alle informatie over onze praktijk kunt u ook lezen in onze praktijkfolder. U kunt de folder downloaden naar uw computer om bijvoorbeeld uit te printen. De folder is gemaakt in PDF formaat. Om te folder te bekijken heeft u Adobe Acrobat nodig.

praktijkfolderbutton1

 

Privacyreglement

Privacyreglement Huisartsen Hoflaan downloaden (MS-Word)

Onze praktijk is geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap

NHG logo

 

Zoek in de website