Patiëntenoordeel praktijk 2016

In 2016 hebben wij u gevraagd om feedback over onze praktijk. Ook dit keer blijkt uit het onderzoek dat de patienten (zeer) tevreden zijn over onze praktijk. Een aandachtspunt is de continuiteit van zorg in onze praktijk (wisselende artsen). We hebben daarom de spreekuren aangepast, en zullen u uitdrukkelijk vragen om aan te geven bij welke arts u het laatst bent geweest. Ook maken wij het komende jaar geen gebruik meer van externe waarnemers en zullen de huisartsen ook in onze eigen vakanties voor elkaar waarnemen. We hopen hiermee u zoveel mogelijk van dienst te zijn. Onderstaand ziet u de uitkomst van de patiëntenvragenlijsten op praktijkniveau

 

20-12-16

Hoflaan Huisartsen

 

 

 

Infrastructuur: Gebouw

Patiëntoordeel over de praktijk, percentage dat vindt dat % Ja Referentie waarde
Het praktijkgebouw een opknapbeurt behoeft:* -10.0 % (n= 20 ) -20,1%
De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 60.0 % (n= 25 ) 84,9%
De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 90.0 % (n= 20 ) 84,8%
Netheid en hygiëne in de praktijk beter kan:* -9.1 % (n= 22 ) -10,8%
De wachtkamer voldoende licht en helder is: 92.6 % (n= 27 ) 93,6%
Het klimaat in de wachtkamer aangenaam is: 88.9 % (n= 27 ) 88,2%
Er voldoende leesmateriaal in de wachtkamer is: 88.5 % (n= 26 ) 82,9%
Kan horen wat aan de balie besproken wordt:* -34.6 % (n= 26 ) -44,3%
Gespreksflarden uit de spreekkamer opvangt:* -3.7 % (n= 27 ) -7,8%
Vertrouwelijke informatie opvangt:* 0.0 % (n= 27 ) -4,7%
Score (sommatie): 362.6 % 346,7%

 

* Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore. n= het aantal patiënten dat bij deze vraag “ja” of “nee” heeft geantwoord.

 

Toegankelijkheid (I)

DE TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VAN DE PRAKTIJK BIJ SPOED OVERDAG

Wachttijd Praktijk HH
Referentie waarde
Wachttijd voor telefonisch bereiken praktijk 3.8 min. 4.3 min.

 

 

Patiëntenoordeel over bereikbaarheid en beschikbaarheid, percentage patiënten dat vindt dat: %Ja Referentie waarde
Bij spoed overdag gemakkelijk telefonisch bereikbaar is: 95.7 % (n= 23 ) 90,1%
De gewenste hulp bij spoed overdag biedt: 100.0 % (n= 17 ) 92,2%
Duidelijke informatie over praktijkregels heeft: 92.6 % (n= 27 ) 87,6%
De dienstregeling kan verbeteren:* -69.6 % (n= 23 ) -45,9%
Opvang bij spoedeisende hulp in de praktijk kan verbeteren:* -15.4 % (n= 13 ) -26,4%
Zij bij het bellen van de praktijk vaker dan 1x een antwoordapparaat krijgt:* -40.9 % (n= 22 ) -36,6%
Score (sommatie): 162.4 % 161%

 

*Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore

 

Toegankelijkheid (II)

PATIËNTENOORDEEL OVER SPREEKUURORGANISATIE

Patiëntenoordeel over spreekuurorganisatie, het percentage dat vindt dat: %Ja Referentie waarde
Het spreekuur op geschikt tijdstip plaatsvindt: 95.8 % (n= 24 ) 93,9%
Ze meestal op een geschikt moment terecht kunnen: 92.3 % (n= 26 ) 91,4%
Ze de mogelijkheid hebben een langer consult af te spreken: 95.7 % (n= 23 ) 91,4%
De huisarts gemakkelijk telefonisch te raadplegen is: 81.8 % (n= 22 ) 78,0%
Ze geregeld een andere huisarts krijgen:* -19.2 % (n= 26 ) -23,0%
De assistente een belemmering is voor contact met huisarts:* -11.5 % (n= 26 ) -12,9%
Score (sommatie): 334.9 % 318,8%

 

Mate van tevredenheid van patiënten (op schaal van 0=slecht tot 100=uitstekend), in de afgelopen 12 maanden, betreffende: Mate tevredenheid Referentie waarde
het voorbereiden op wat hem/haar te wachten staat bij de specialist of het ziekenhuis. 84.3 (n= 23 ) 81,6
de behulpzaamheid van de medewerkers in de praktijk. 88.1 (n= 27 ) 85,4
het krijgen van een afspraak op het moment dat het hem/haar schikte.) 84.6 (n= 26 ) 81,0
de telefonische bereikbaarheid van de praktijk. 75.6 (n= 27 ) 77,1
de mogelijkheid om de huisarts aan de telefoon te krijgen. 76.4 (n= 22 ) 73,9
de wachttijd in de wachtkamer. 65.7 (n= 28 ) 69,0
het verlenen van hulp bij gezondheidsproblemen die onmiddellijk aandacht vragen. 87.0 (n= 23 ) 84,1
Gemiddelde score van de maximaal te halen 100 80.2 78,9

 

 

*Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscoren= het aantal patiënten dat deze vraag heeft beantwoord, m.u.v. het “n.v.t.” antwoord.

 

Organisatie en aanbod van diensten

PATIËNTENOORDEEL OVER PREVENTIE

Patiëntenoordeel over preventie, percentage patiënten dat vindt dat de praktijk: % Ja Referentie waarde
Meer aandacht aan preventie dient te besteden:* 4.8 % (n= 21 ) 21,4%

* voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in.

 

Team: Gedelegeerde taken

PATIËNTENOORDEEL OVER DELEGATIE

Patiëntenoordeel over delegatie van taken, het percentage dat vindt dat:: % Ja Referentie waarde
De huisarts meer kan delegeren:* 59.1 % (n= 22 ) 55,9%

* voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in

 

Team: Samenwerking met collegae

PATIËNTENOORDEEL OVER SAMENWERKING COLLEGAE

Patiëntenoordeel over samenwerking met collegae, percentage patiënten dat aangeeft dat: % Ja Referentie waarde
De waarnemer op de hoogte is van hun medische problemen: 78.9 % (n= 19 ) 81,0%
De huisarts geïnformeerd is over behandeling door waarnemer: 88.2 % (n= 17 ) 92,7%
De vakanties van eigen huisarts goed waren aangegeven: 95.8 % (n= 24 ) 82,1%
De hulpverleners in de 1e lijn beter op de hoogte zouden kunnen zijn van elkaars behandeling:* -46.7 % (n= 15 ) -62,2%
Score (sommatie): 216.2 % 193,6%

 

* Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore

 

Kwaliteit op praktijkniveau

PATIËNTENOORDEEL OVER KWALITEITSBELEID IN DE PRAKTIJK

Patiëntenoordeel over het klachtenmanagement en inzage eigen gegevens, percentage patiënten dat: % Ja Referentie waarde
weet waar ze terecht kan met een klacht 70.8 % (n= 24 ) 57,8%
aangeeft de mogelijkheid te hebben patiëntgegevens in te zien 100.0 % (n= 15 ) 86,0%

 

Achtergrondkenmerken respondenten

Kenmerk Waarde Referentie waarde
Gemiddelde leeftijd van de respondent. 53.0 jaar 52,1 jaar
Percentage manlijke respondenten. n= totaal aantal respondenten 29.6 % (n= 27 ) 36,8%
Percentage vrouwelijke respondenten. n= totaal aantal respondenten 70.4 % (n= 27 ) 63,2%
Gemiddeld aantal bezoeken aan/van de huisarts in de afgelopen 12 maanden. 5.6 keer 4,3 keer
Percentage patiënten dat vindt dat zij een ernstige aandoening heeft die langer dan 3 maanden duurt. 25.9 % 25,1%

 

wachtkamer

Belangrijke informatie

TELEFOON

PRAKTIJK: 035-6561616
SPOED: 035-6561616 keuze 1
AVOND/NACHT/WEEKEND 088 – 130 96 00

Adres

Hoflaan 1
1241 XL Kortenhoef

Opbeltijden

Elke werkdag van 8:00 uur tot 17:00 uur. Voor spoed toets 1, voor de assistente toets 3.

Telefonisch overleg met de huisarts

Geef (liefst vóór 10.30 uur) uw telefoonnummer door aan de assistente, de huisarts belt u dezelfde dag terug (niet voor urgente klachten).

Herhaalrecepten

Via onderstaande knop of de herhaalreceptenlijn: 035-6563387

herhaalreceptbutton

Praktijkfolder

Alle informatie over onze praktijk kunt u ook lezen in onze praktijkfolder. U kunt de folder downloaden naar uw computer om bijvoorbeeld uit te printen. De folder is gemaakt in PDF formaat. Om te folder te bekijken heeft u Adobe Acrobat nodig.

praktijkfolderbutton1

 

Privacyreglement

Privacyreglement Huisartsen Hoflaan downloaden (MS-Word)

Onze praktijk is geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap

NHG logo

 

Zoek in de website