Praktijkinformatie

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00. De assistente is elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar (toets 3 van het keuzemenu) .

We bieden u de mogelijk een afspraak te maken buiten reguliere openingstijden op de volgende dagen:

  • Maandag    :  7.30 –   8.00  en  17.00 – 17.30
  • Dinsdag     : 17.00 – 18.00
  • Woensdag  : 17.00 – 17.30
  • Donderdag :  7.30 –   8.00

Bereikbaarheid

Praktijk: 035-6561616
Via het praktijknummer krijgt u een keuzemenu te horen.

Keuze 1 – Spoed
Wanneer er dringend medische hulp nodig is belt u de praktijk en toetst u vervolgens een 1. U krijgt dan zo snel mogelijk een arts of assistente aan de lijn. Gebruik keuze 1 alleen voor spoed!

Voor spoedeisende zaken buiten onze openingstijden belt u de huisartsenspoedpost te Blaricum 088130 96 00.

Keuze 2 – Inspreken om teruggebeld te worden 
U kunt deze keuze bij drukte gebruiken om uw naam en telefoonnummer in te spreken. U bekort daarmee de wachttijd voor uzelf en anderen. U wordt dan dezelfde dag teruggebeld door de assistente. Deze functie geldt niet voor urgente zaken.

Keuze 3 – Assistente (8:00 – 17.00 uur)

Keuze 4 : intercollegiaal overleg (niet voor patienten)

Keuze 5 : informatie over onze bereikbaarheid

Spreekuur en huisbezoek

Afspraak
Er is een afspraakspreekuur tussen 8:00 en 11:00 en tussen 14:00 en 16:00 uur. Een afspraak, waarin één hulpvraag of meerdere korte vragen behandeld kunnen worden, duurt 10 minuten.

Meer tijd
Als u aangeeft dat er meerdere vragen te bespreken zijn of dat u een langer gesprek wilt, dan kan de assistente een dubbele afspraak voor u maken.

Afzeggen
Belt u de assistente tijdig, liefst binnen 24 uur,  wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan.

Aanvraag huisbezoek
U kunt bij voorkeur voor 10:30 uur een huisbezoek aanvragen. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandel mogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Herhaalrecept aanvragen

Herhaalrecept 035-6563387 

Herhaalrecepten met herhaalnummer op het etiket van het geneesmiddel kunt u aanvragen via deze receptenlijn, via onze website of de website van de apotheek: www.gravelandseapotheek.nl. Herhaalrecepten die ‘s morgens voor 10:30 uur zijn aangevraagd liggen dezelfde middag na 14:00 uur klaar in de ’s-Gravelandse Apotheek. U kunt eventueel ook bij de assistente telefonisch een recept bestellen.

Overige diensten en informatie praktijk

Eerste Hulp  

Voor Eerste Hulp (open wonden, verbrandingen, vremoeden van een breuk enz.) kunt u altijd direct terecht. Als u vooraf belt of laat bellen houden wij rekening met uw komst.

Inleveren urine en kweekmaterialen voor  9.30u

Wij verzoeken u om urine en kweekmaterialen liefst voor 9:30 uur bij de assistente in te leveren. Wij kunnen dit dan onderzoeken en indien nodig dezelfde ochtend met de bode van het laboratorium meegeven.

Woensdagochtend assistenten-inloop voor suiker/bloeddruk

Elke woensdagochtend tussen 8:00 en 8:45 uur kunt u zonder afspraak bij de assistente uw bloeddruk laten meten of uw nuchtere suiker laten bepalen.

Wrattenspreekuur

Iedere donderdag van 15.30u tot 16.00u is er een wrattenspreekuur, dit geldt alleen voor hand- en voetwratten. Meldt u zich vooraf wel bij de assistente.

Diagnostisch onderzoek in de praktijk

In deze praktijk verrichten wij, op indicatie, een longfunctietest of wordt een hartfimpje (ECG) gemaakt. Ook beschikken wij over de mogelijkheid om foto’s van huidafwijkingen via beveiligde verbinding voor te leggen aan een dermatoloog van TerGooi Ziekenhuizen (teledermatologie).

POH GGZ

Mevrouw J. Koopman en mevrouw C. Joseph zijn bij ons werkzaam als Praktijkondersteuner GGZ.  Zij zijn zeer ervaren en houden meermaals per week spreekuur in onze praktijk voor mensen met psychische klachten, na verwijzing door onze huisartsen.  Deze functie valt onder de huisartsenzorg en kost u dan ook geen eigen bijdrage. Mevrouw Joseph heeft daarnaast nog een aandachtsgebied jeugd, zie ook het stuk over onze samenwerking met gemeente Wijdemeren.

Stoppen met roken

Ook voor stoppen met roken kunt u bij ons terecht voor professionele ondersteuning door onze assistentes, die hier een specifieke opleiding voor hebben gevolgd.

Polyfarmacie

Regelmatig checken wij medicatie met de apotheek bij patiënten die meer dan 5 soorten medicatie gebruiken of bij ouderen (polyfarmacie-overleg). Indien nodig wordt de medicatie in overleg met u aangepast.

Verhuizing

Als u bent verhuisd, is het erg belangrijk dat u uw nieuwe adres aan ons doorgeeft. Het is van groot belang dat wij uw gegevens goed in ons systeem hebben. Bij verhuizing buiten ons werkgebied (zie verderop bij werkgebied) is het verstandig om een andere huisarts te zoeken, we kunnen dan met u bespreken hoe dat verder geregeld kan worden.

Rijbewijskeuring bij eigen huisarts

Het is tegen de richtlijnen van artsen-organisatie KNMG dat een huisarts bij zijn eigen patiënten een rijbewijskeuring doet. De reden daarvoor is dat een behandelende arts volgens de KNMG niet objectief kan oordelen vanwege de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. U kunt bij de assistente een lijst met adressen krijgen, waar dit wel mogelijk is. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Privacyreglement 

Deze praktijk hanteert een privacyreglement waarin wij aangeven hoe wij omgaan met uw medische gegevens.
Lees verder

Een andere huisarts kiezen

Deze folder kan u helpen bij het in- of uitschrijven in onze praktijk:

Download de folder

Praktijkgebied

Om onze bereikbaarheid in patientenzorg, ook in spoedeisende situaties, te waarborgen houden wij ons aan de grenzen van ons praktijkgebied. Voor een kaart van ons praktijkgebied  klik hier

E-mail consult

E-mail consult

U kunt ons per e-mail een vraag stellen. Dit is niet bedoeld voor urgente zorgvragen. We beantwoorden uw mail binnen 48 uur.  praktijk@huisartsenhoflaan.nl

ECG/longfunctie/teledermatologie

Diagnostisch onderzoek in de praktijk                                                                                                                                                               

  • longfunctietest
  • hartfimpje (ECG) maken en zo nodig laten beoordelen door een cardioloog van Tergooi ziekenhuizen
  • biopten nemen of kleine huidafwijkingen verwijderen voor nader onderzoek
  • foto’s van huidafwijkingen voorleggen aan een dermatoloog van Tergooi Ziekenhuizen (teledermatologie)

 

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wij hopen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met ons of een van onze medewerkers , stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

koffertje

Belangrijke informatie

TELEFOON

PRAKTIJK: 035-6561616
SPOED: 035-6561616 keuze 1
AVOND/NACHT/WEEKEND 088 – 130 96 00

Adres

Hoflaan 1
1241 XL Kortenhoef

Opbeltijden

Elke werkdag van 8:00 uur tot 17:00 uur. Voor spoed toets 1, voor de assistente toets 3.

Telefonisch overleg met de huisarts

Geef (liefst vóór 10.30 uur) uw telefoonnummer door aan de assistente, de huisarts belt u dezelfde dag terug (niet voor urgente klachten).

Herhaalrecepten

Via onderstaande knop of de herhaalreceptenlijn: 035-6563387

herhaalreceptbutton

Praktijkfolder

Alle informatie over onze praktijk kunt u ook lezen in onze praktijkfolder. U kunt de folder downloaden naar uw computer om bijvoorbeeld uit te printen. De folder is gemaakt in PDF formaat. Om te folder te bekijken heeft u Adobe Acrobat nodig.

praktijkfolderbutton1

 

Privacyreglement

Privacyreglement Huisartsen Hoflaan downloaden (MS-Word)

Onze praktijk is geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap

NHG logo

 

Zoek in de website